Юридичні консультації

Публікації

05.10.2019
Формування та реалізація державної правової політики – основне завдання Міністерства юстиції. Мін’юст повинен радикально підійти до питання зміни філософії своєї діяльності, позбутись невластивих повноважень і формувати якісний порядок денний роботи відомства.
23.05.2019
Despite many positive initiatives and achievements of the Ministry of Justice of Ukraine, its further radical reform and change of leadership is an urgent issue today. The future Minister of Justice of Ukraine will face many challenges and what is more the need to form a qualitatively new agenda of the department.
22.05.2019
Попри багато позитивних ініціатив та здобутків Міністерства юстиції України, його подальше радикальне реформування та зміна керівництва – нагальне питання сьогодення. Перед майбутнім міністром юстиції України стоятиме багато викликів і необхідність формування якісно нового порядку денного роботи відомства.
30.04.2019
Непроста економічна ситуація в державі та інші обставини змусили, за різними підрахунками від 3 до 7 млн. громадян України, стати трудовими мігрантами. Заробітчани та їхні сім’ї є заручниками такої ситуації. З іншого боку, і для нашої країни існують значні загрози щодо таких міграційних процесів. Разом із цим, наша держава і досі не виробила системної державної політики (policy) стосовно питань трудової міграції, захисту прав мігрантів та повернення українських заробітчан додому.